(Schweiz)

Kabelförskruvningar med tillbehör.
Täthetsklass: IP 68, för 2-112 mm kabel.
EMC, reduceringar, förstoringar, m.m.
Pg-, NPT-, metrisk- och rörgänga.


(Schweiz)

Komponenter för höga tryck upp till 7.000/10.000 bar;
ventiler, kopplingar, rör, manometrar, aggregat,
autoklaver, optiska celler, handpumpar.

(U.S.A)

1.  Tryckluftdrivna mindre vätskepumpar.
     (Rostfria för tryck 70-2.000 bar.)
2.  Tryckluftdrivna tryckförstärkare för luft och gaser.
     (Ger tryckökning ex. från 7 bar upp till 700 bar.)

 


(U.S.A)

Större oljefria kolvkompressorer för
komprimering av luft och gaser.