(Schweiz)

Kabelf鰎skruvningar med tillbeh鰎.
T鋞hetsklass: IP 68, f鰎 2-112 mm kabel.
EMC, reduceringar, f鰎storingar, m.m.
Pg-, NPT-, metrisk- och r鰎g鋘ga.


(Schweiz)

Komponenter f鰎 h鰃a tryck upp till 7.000/10.000 bar;
ventiler, kopplingar, r鰎, manometrar, aggregat,
autoklaver, optiska celler, handpumpar.

(U.S.A)

1.  Tryckluftdrivna mindre v鋞skepumpar.
     (Rostfria f鰎 tryck 70-2.000 bar.)
2.  Tryckluftdrivna tryckf鰎st鋜kare f鰎 luft och gaser.
     (Ger tryck鰇ning ex. fr錸 7 bar upp till 700 bar.)

 


(U.S.A)

St鰎re oljefria kolvkompressorer f鰎
komprimering av luft och gaser.