CORKEN

Gaskompressorer f鰎 oljefri och f鰎oreningsfri gashantering.

Exempel p anv鋘dningsomr錮en:

 Komprimering och tryckstegring av gaser.
 Evakuering och t鰉ning av tankar.
 T鰉ning av tankbilar.
 Transport av flytande gaser, gasol och ammoniak.
 Ren tryckluft f鰎 instrument.
 講erf鰎ing av skyddsgas.

Kompressorerna 鋜 av kolvtyp, luftkylda, kombinerat med
v鋞skekylning d鋜 s kr鋠s beroende p tryck鰇ning, typ av
gas och omgivningstemperatur.
Ram- och vevlager 鋜 oljesmorda genom trycksm鰎jning.
Vevhuset 鋜 avskiljt fr錸 kompressionsdelen genom avt鋞ad
mellankammare.
Materialet i vitala delar, kolvringar, ventiler, t鋞ningar och packningar
anpassas till den gas som skall hanteras. Andra delar kan i vissa
fall ytbehandlas f鰎 l鋘gre livsl鋘gd.

Kompressorerna finns i 11 olika typer f鰎 kapaciteter fr錸 100 lit/min
till 2800 lit/min och f鰎 tryck upp till 43 bar och kan levereras som
separata enheter eller monterade p stativ f鰎 direktdrift eller remdrift
och med kontrollutrustning efter behov.

CORKEN - kompressorerna kan anv鋘das f鰎 de flesta typer av gaser
som 鋜 specificerade i en s鋜skild lista utgiven av tillverkaren
CORKEN INC. U.S.A .

Som representant f鰎 CORKEN INC. L鋘ken 鰌pnas i ett nytt f鰊ster, CTRL + klicka f鰎 att 鰌pna l鋘ken i en ny flick levererar ALEBA AB
kompressorer f鰎 bl.a. ammoniak, argon, kv鋠gas, propan,
v鋞gas, syrgas och SF.6-gas - och tillhandah錶ler reservdelar
och service samt instruktioner f鰎 drift och underh錶l.

Vill ni veta mer om CORKEN kontakta oss p ALEBA.