Curtiss Wright 
 

Pump S-216-J-serien

 

Tryckluftsdrivna 
pumpar med tryckf鰎st鋜karfunktion f鰎 tryck upp till 2300 bar. Pumpar f鰎 vatten, oljor, korrosiva v鋞skor m.m. Enkel tillf鰎litlig konstruktion. L鋞t att sk鰐a.


Funktionen bygger p principen att omvandla tryckluft som drivtryck till
utg錯nde hydrauliskt tryck. Den st鰎re ytan p drivkolven f鰎 tryckluften i f鰎h錶lande till den mindre ytan p hydraulkolven ger det h鰃re hydraultrycket.

Ett lufttryck av 7 bar kan s錶edes ge ett hydraultryck fr錸 70 bar upp till 2300 bar beroende p den pumptyp = utv鋢ling som v鋖jes.

Pumpen arbetar snabbt upp trycket till den 鰊skade niv錸 och stannar n鋜 hydraultrycket balanserats ut mot lufttrycket. 

Detta tryckf鰎h錶lande h錶les sedan konstant tills ett tryckfall uppst錼 p hydraulsidan och pumpning 錿er b鰎jar.

Ett 20-tal pumpar finns f鰎 olika tryck och kapaciteter och kan levereras som separata enheter eller aggregat med utrustning f鋜dig f鰎 anslutning till tryckluftledning och arbetsobjekt.

 

Exempel p anv鋘dningsomr錮en:

  • Tryckprovning av t.ex. beh錶lare, cylindrar, slangar, r鰎, ventiler
    och andra komponenter som skall provas med v鋞sketryck.

  • L鋍kagetestning och materialprovning.

  • Hydrauliska verktyg f鰎 nitning, kl鋗ning, riktning, bockning m.m.

  • Hydrauliska pressar, domkrafter och lyftverktyg.

Kontakta oss p Aleba.