Curtiss Wright

Tryckf鰎st鋜kare Typ S-86-JN- serien f鰎 luft och gaser. 

Tryckf鰎st鋜kare  S-86-JN- serien 鋜 liksom v鋞skepumparna i
S-216-J-serien tryckluftsdrivna och anv鋘ds f鰎 att p ett enkelt och
energisn錶t s鋞t 鰇a trycket p luft eller gas fr錸 ett l鋑re ing錯nde tryck
till ett 鰊skat h鰃re tryck.

Uppkomprimeringen kan ske upp till 100 g錸ger det ing錯nde trycket

beroende p typ av f鰎st鋜kare.
Funktionen bygger p principen att omvandla tryckluft som drivtryck
till ett utg錯nde h鰃re tryck. 

Tryck鰇ningen 錽tadkommes genom att den st鰎re ytan p drivkolven
i f鰎h錶lande till den mindre ytan p kompressionskolven ger en utv鋢ling
s att en komprimering till ett h鰃re tryck erh錶les. Eftersom luft och gaser
鋜 kompressibla minskar volymen.
Tryckf鰎st鋜karen arbetar snabbt upp trycket till den 鰊skade niv錸 och
stannar n鋜 det utg錯nde trycket balanserats ut mot drivtrycket.
Trycket h錶les sedan konstant tills ett tryckfall uppst錼 p trycksidan varvid f鰎st鋜karen 錿er startar komprimeringen.
Tryckluftsdrift ger en enkel och s鋕er funktion och har dessutom f鰎delen att den kan anv鋘das i utrymmen med explosionsrisk.

S-86-JN-serien finns i sex utf鰎anden med utv鋢ling fr錸 2:1 (typmodell S-86-JN-2) till 100:1  (typmodell S-86-JN-100)  och kan levereras/installeras som separata enheter eller aggregat med utrustning f鋜dig f鰎 anslutning till tryckluftledningoch arbetsobjekt.

Exempel p anv鋘dningsomr錮en:

                Drivning av maskiner och verktyg som kr鋠er h鰃re tryck.
        Tryck鰇ning i luft och gasbeh錶lare
        Laddning av luft- och gasackumulatorer
        Pumpning av h鰃trycksd鋍k
        Transport av gaser fr錸 matarpump till beh錶lare f鰎 h鰃re tryck
        Tryck- och l鋍kageprovning.
        Tryck鰇ning/transport av luft och gaser i utrymmen med Ex-risk.

Visa tabell 鰒er prestanda

Kontakta oss p Aleba.